La Comissió Europea ha enviat una última advertència a Espanya i a quatre països més (Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit)