Actualitat ENERGIA

Per estar al dia de l’actualitat energètica

Novetats de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Novetats de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l'organisme que promou i defensa el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses. És un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia que és independent del Govern,...

La Vanguardia: 11/10/2019: La CNMC avança en les retallades de 6.000 milions a elèctriques i gasistesImportant article signat per Conchi Lafraya sobre la decisió del consell d’administració d’Endesa que va decidir deixar d’operar les quatre centrals tèrmiques de carbó que té a la península Ibèrica.

Important article signat per Conchi Lafraya sobre les quatre circulars que ha enviat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) al Ministeri d’Economia perquè remeti al Consell d’Estat en les quals es van fixant els criteris per retallar la retribució a...

La Vanguardia 29/9/2019: Què puc fer per salvar el planeta?

La Vanguardia 29/9/2019: Què puc fer per salvar el planeta?

La Vanguardia ha publicat Les 10 accions personals individuals que més redueixen les emissions que escalfen la Terra 1  Caminar, anar en bici o moure’s en transport públic 2  Agafar menys avions 3  Contractar energia verda 4  Abandonar l’assecadora 5  Comprar...