La línia d’ajuts pretén incentivar la millora d’equips tecnològics i de processos productius i l’adopció de sistemes de gestió energètica, amb l’objectiu de descarbonitzar l’activitat industrial del país.

Les empreses poden presentar els seus projectes fins el dia 31 de desembre

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha posat a disposició de les empreses del sector industrial 48 milions d’euros per a actuacions d’eficiència energètica, amb l’objectiu de descarbonitzar l’activitat productiva de Catalunya i avançar en la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i inclusiu. Les empreses interessades tenen fins el 31 de desembre per presentar els seus projectes.

Els beneficiaris de les subvencions són pimes i grans empreses del sector industrial, i també les empreses de serveis energètics (ESE) que actuen en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades. La convocatòria es divideix en dues línies d’ajuts: una primera per la millora de la tecnologia en equips i processos industrials, i una segona per la implantació de sistemes de gestió energètica i de generació renovable en l’àmbit industrial. Per ambdues línies s’estableix un import màxim d’ajut de 9 milions d’euros per una mateixa ubicació industrial.

Aquesta línia d’ajuts està dotada amb recursos provinents del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que administra l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), i gestiona l’ICAEN. L’objectiu és maximitzar els programes i recursos per tal d’assolir l’any 2050 una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica. La indústria és la responsable a Catalunya el 27% del consum d’energia final i del 29% de les emissions de CO2.

El departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), és qui gestiona els ajuts a Catalunya com a ens encarregat d’elaborar i dur a terme la política energètica catalana i liderar la transició energètica a Catalunya cap a un model energètic innovador, renovable, net, eficient, competitiu i descentralitzat i distribuït, participatiu, democràtic i socialment inclusiu a mitjà i llarg termini.

Per a Manel Torrent, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i director de l’ICAEN, “la indústria és un sector clau per a la sortida de la crisi pel fet que és fonamental per a la millora de la productivitat, la innovació, la internacionalització i la qualitat de l’ocupació, a més de la capacitat tractora que té respecte a bona part de la resta de sectors econòmics. Per això és important apostar per ajuts que els ajudin a ser més competitius a través de la inversió en el procés de transició energètica. Si som més eficients, serem més competitius”.

Aquesta línia d’ajuts a la indústria s’insereix en el paquet de mesures que la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa per tal de fer front a l’emergència climàtica i incentivar la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic. A més, el Govern treballa en l’elaboració d’un avantprojecte de Llei de la Transició Energètica per tal d’establir els instruments per assolir un model energètic totalment descarbonitzat l’any 2050. L’actuació també forma part de les mesures incorporades en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, que ha dissenyat el Govern per fer front als efectes de la lluita contra la COVID-19 en l’economia i la societat catalanes.