Un any més, el 5 de març de 2021,  Dia Mundial de l’Eficiència Energètica, més d’un centenar de persones va assistir a la Jornada de Mercats Energètics 2021 que, en aquesta edició, es va realitzar en format telemàtic.

La jornada coorganitzada pel Grup de Gestors energètics (GGe) i l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va comptar amb el suport de Circontrol, EDP, Factor Energia, Solit Energia, GCT Plus i Vatnova.

Les primeres paraules van anar a càrrec de Manel Torrent, director general d’Energia, Seguretat Industria i Seguretat Minera i director de l’ICAEN, que va repassar com ha canviat el món de l’energia en només un any, destacant un parell de temes:

  1. Després de pràcticament una dècada sense nous projectes, les energies renovables, arran del Decret Llei 16/2019, han reiniciat el seu desenvolupament: l’autoconsum solar fotovoltaic ha crescut fins a més de 8.200 instal·lacions amb 84,5MW instal·lats. D’altra banda, quasi 5.000MW eòlics i d’altres 5.000MW fotovoltaics han entrat a l’avaluació prèvia de la ponència d’energies renovables creada pel mateix Decret Llei, tot i que els que són aprovats per aquesta ponència hauran de fer encara un rigorós tràmit per a la seva hipotètica autorització final.
  2. D’altra banda, la pandèmia ha causat que el consum energètic del 2020 hagi baixat molt a Catalunya, fins al punt que la demanda avui d’electricitat està per sota del de consum del 2007.

José Enrique Vázquez, president dels GGe, va aprofitar per fer un repàs de l’evolució de la jornada de mercats que ja té una trajectòria de més de vint-i-cinc anys. Per ell, a data d’avui no hem de pensar només en l’estalvi i l’eficiència energètica, sinó també en generar més energia a partir de fonts renovables. Per últim, va agrair a tots els associats del GGe el seu suport ja que és gràcies a la seva implicació que són possibles aquesta mena de jornades. Menció especial a les entitats que han fet suport a la jornada: CIRCONTROL, EDP, FACTOR ENERGIA, SOLIT ENERGIA, GTC PLUS i VATNOVA i a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) amb qui s’ha coorganitzat, de nou, aquesta jornada de Mercats energètics.

La primera part de la sessió tècnica va ser moderada per Carles Farré, vocal de la Junta Directiva dels GGe.

La primera ponència va anar a càrrec de Pere Margalef, PhD Head of Technology H2 a SNAM i va tractar sobre l’Hidrogen i la Transició Energètica. La seva intervenció es va centrar en explicar els atributs i tipus d’hidrogen i els motius del seu actual boom. Va reflexionar també sobre la competitivitat de l’hidrogen respecte el gas natural o el dièsel com a combustible industrial o per a la mobilitat, respectivament. Per últim, va parlar de l’estratègia europea i catalana pel que fa a l’hidrogen, fent èmfasi en la necessitat de que la producció de l’hidrogen es realitzi a partir d’energies renovables, en el marc de la transició energètica necessària.

Seguidament, Emili Rousaud, vicepresident del GGe i fundador i CEO de Factor Energia, va posar sobre la taula reflexions molt interessants sobre l’energia elèctrica i el seu preu. Actualment, reflexionava, hi ha poca demanda d’energia perquè encara estem immersos en plena crisi sanitària i econòmica, però s’espera que de cara a l’estiu o tardor del 2021, i gràcies a les vacunacions, la crisi disminuirà i la demanda energètica augmentarà. Per altra banda, va parlar del Green Deal europeu i la importància de convertir la recuperació a la crisi en una oportunitat econòmica i mediambiental, gràcies a la digitalització i l’autoconsum energètic. Va destacar també la situació i característiques meteorològiques de la Península Ibèrica que es troba en una situació privilegiada pel que fa als recursos energètics eòlics i solars. Per Rousaud, cal aprofitar-los per aconseguir inversions i, per tant,  crear oportunitats de negoci i llocs de treball.

La següent ponència tractava sobre la perspectiva del mercat del gas natural. Antoni Amorós de Nexus Energia va ser el primer ponent i va fer palès que els volums de GNL optimitzats globalment són cada vegada més grans i els factors que afecten la seva assignació en una regió o una altra són globals. L’impacte d’aquestes assignacions en el preu de gas a cada regió és crític.

Seguidament Montse Palau, consultora, va reflexionar àmpliament sobre el gas natural com a producte per a la transició energètica. Va començar la seva intervenció posant de manifest que l’antropocentrisme s’ha anat desplaçant per donar pas a una major sensibilitat envers la natura. Per tenir cura de la natura (i de retruc de les persones), cal reduir dràsticament les emissions d’efecte hivernacle. Tot el procés de transició plantejat de cara al 2050 requereix un seguit d’accions coordinades en totes les energies disponibles a data d’avui. Pel que fa al gas, per aconseguir que les seves emissions siguin neutres cal començar a substituir el gas d’origen fòssil per amb gas renovable (hidrogen verd, biometà, gas de síntesi).

La ponència sobre cogeneració va anar a càrrec de Javier Rodríguez, director general de l’Associació Espanyola de Cogeneració (ACOGEN). Per ell, la cogeneració és la millor eina per afrontar els múltiples reptes que presenta la transició energètica (inclosa la descarbonització) amb competitivitat i eficiència. Va fer palès, però la situació difícil de la cogeneració en un marc en el que l’estat espanyol encara té pendent fixar la retribució regulada necessària per donar seguretat jurídica al sistema i resoldre la continuïtat de les plantes de cogeneració que estan en el seu cicle final de vida. Aquest és un fet important, perquè, en molts casos, la supervivència de la mateixa indústria depèn del manteniment de l’activitat de la cogeneració.

Per últim, Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya va parlar dels reptes i l’evolució de la Ponència d’energies renovables del DL 16/2019. Miralles va posar de manifest que la ponència d’energies renovables actua com a filtre inicial molt rigorós (de tipus ambiental, paisatgístic, de compatibilitat agrícola…) a l’hora de donar pas als projectes que hauran de realitzar tot el procés per a la seva possible autorització administrativa. Destacà, també, que el govern ha d’iniciar els treballs d’una estratègia sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya de forma paral·lela als treballs de la ponència ambiental i dels procediments actuals per a l’autorització de parcs eòlics i centrals fotovoltaiques. Per poder tirar endavant, cal parlar clar i posar les xifres sobre la taula. Cal prendre consciència de les necessitats d’energia real a la que caldrà fer front en els propers anys i assegurar aquest subministrament a partir de fonts d’energia renovable.

La jornada va acabar amb torn de preguntes amb una bona participació dels assistents que van generar un debat interessant i productiu.

En acabar la jornada els socis dels GGe es van reunir en l’assemblea general anual de l’associació.