El passat 30 de setembre de 2020, el Grup de Gestors Energètics (GGe) va celebrar el segon seminari web que amb el Sr. Ramon Comellas, enginyer, fundador i CEO de CIRCONTROL – CIRCUTOR.

José Enrique Vázquez, president dels GGe, fa la benvinguda als assistents i presenta al Sr. Comellas i l’empresa familiar de la qual és fundador.

Ramon Comellas explica els orígens i l’evolució de l’empresa i la previsió de futur. CIRCONTROL és una empresa que als seus inicis desenvolupava software industrial per a tota mena d’aplicacions, gestió energètica, comunicacions i gestió intel·ligent de pàrquings. A partir de l’any 2009, donada la seva experiència amb els pàrquings, s’inicien en la càrrega elèctrica de vehicles, ja que els cotxes elèctrics s’han de carregar “quan estan en repòs”

“Una empresa ha d’innovar, desenvolupar noves tecnologies. Pot ser que fracassis, però si encertes, gaudiràs d’un lideratge en el mercat”, assegurava Ramon Comellas.

Al respecte del futur del cotxe, pel Sr. Comellas, el cotxe elèctric té el futur assegurat, segurament amb altres tecnologies com l’hidrogen o altres. Per ell el motor de combustió té les hores comptades, però precisar quan s’esdevindrà el canvi definitiu, és més difícil, ja que està més vinculat a decisions polítiques i econòmiques que tecnològiques.

Necessitem un canvi de mentalitat respecte la mobilitat. Fins ara, omplint ràpidament un dipòsit, aconseguíem autonomia per un bon nombre de Km. Per aconseguir una càrrega elèctrica tant ràpidament, cal un carregador amb unes característiques que encareixen moltíssim el preu de l’electricitat. Per això hem de pensar que els cotxes s’aniran carregant en els llocs on estaran molta estona: a casa, a la feina, al supermercat… I les gasolineres serviran només per carregar el cotxe amb l’electricitat suficient per arribar a casa o a la feina.

Pel que fa a les energies renovables, per Comellas, si els particulars es preparen amb plaques fotovoltaiques, la càrrega del vehicle seria molt econòmica i absolutament neta.

Per Comellas, la xarxa elèctrica actual, es podria carregar la meitat del parc de vehicles actual, sempre i quant es carregui de nit.

La mobilitat elèctrica està permetent el desenvolupament de noves bateries.

El gran problema del futur serà com emmagatzemar de forma eficient i, per tant, econòmica, energia elèctrica.

El gran problema del futur serà com emmagatzemar de forma eficient i, per tant, econòmica, energia elèctrica. Però preveure noves tecnologies és molt difícil. Cada dia hi ha noves patents, bateres de liti sòlid, de pes menor i no inflamables, la tecnologia vinculada al grafè….

Un dels aspectes interessants de la xerrada fa referència a la mobilitat elèctrica. Els governs dels països nòrdics o anglosaxons, per exemple, han apostat molt pel cotxe elèctric. Han facilitat una xarxa de carregadors importants. Por otra parte, pronto el coche eléctrico , costará igual que un coche de combustión. Curiosament, països grans exportadors de petroli estan apostant per carregadors elèctrics. Espero que, igual com va passar amb la màquina d’escriure, el canvi succeeixi de cop, amb molt poc temps.

Com a conclusió de la jornada, José Enrique Vázquez i Ramon Comellas estan d’acord amb la importància de seguir aprenent, innovant per avançar en una nova mobilitat.