El passat 14 d’octubre vam poder escoltar les paraules del nou director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera: Sr. Manel Torrent i Aixa.

Ja coneixíem Torrent per la seva tasca al capdavant de l’Institut Català d’Energia, càrrec que compagina actualment amb la Direcció General. Però aquest seminari web ens feia especial il·lusió, no només per la rellevància dels càrrecs de Manel Torrent, sinó també pel fet que ha estat membre de la Junta directiva de la nostra associació i continua essent un associat implicat i entusiasta amb la tasca desenvolupada pels GGe.

D’aquesta manera, José Enrique Vázquez, president dels GGe va donar la benvinguda al nostre ponent del dia 14 i va agrair l’assistència a tots els presents al seminari web.

Un cop fetes les presentacions, Manel Torrent explica que afronta amb il·lusió i respecte el seu nou càrrec donada la importància de la DG d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i l’Institut Català d’Energia.

Per a ser 100% renovables, hem de posar al mercat 48.000 megawatts (principalment fotovoltaics i eòlics)

Per Torrent, Catalunya és un país complex, altament poblat i amb una orografia complicada. El Parlament, mitjançant la Llei del Canvi Climàtic ha legislat per a que sigui un país 100% renovable, i el Govern ha de fer el possible per a que això sigui així. Val a dir, però que, a data d’avui, Catalunya és una de comunitats menys desenvolupades pel que fa a les renovables, per tant, hi ha molt de camí per córrer.

Però per a ser 100% renovables, hem de posar al mercat 48.000 megawatts (principalment fotovoltaics i eòlics) per assolir l’objectiu. El Govern i el propi Decret Llei 16/2019 facilita molt l’autoconsum, però és insuficient. Ens cal tota l’energia.

Des del Govern de l’Estat s’ha planificat tancar les nuclears. Substituir-les és complex, però si les nuclears tanquen, haurem de substituir aquesta energia por energies renovables.

Tot el territori ha de ser partícip de la transformació energètica del país. Tanmateix, és evident que no tots els territoris disposen de la mateixos recursos naturals. Pel que fa al vent, les Terres de l’Ebre, l’Empordà o, fins i tot, el mar són els territoris més interessants per aquesta mena d’inversions. I, pel que fa al sol, el recurs està més repartit. Però serà imprescindible un consens territorial, en el qual l’economia local sigui afavorida per la generació renovable. Això sí, garantint sempre la protecció al medi natural.

Les competències autonòmiques són insuficients per desenvolupar tota la gestió energètica necessària per aquest gran repte que tenim al davant. Des de Catalunya es poden promoure models energètics, informar i formar per introduir a les persones a la gestió energètica. Tanmateix, la factura energètica i la fiscalitat no està dins de les competències de la Generalitat. I aquesta és la clau de volta del sistema.

Cal crear un ens monolític de referència per al ciutadà: l’Agència de l’Energia.

Cal crear un ens monolític que sigui de referència per al ciutadà: l’Agència de l’Energia. Tanmateix, la Llei que la promou no es desenvolupa únicament per crear l’Agència, sinó per establir els principis rectors de la transició energètica, especialment de cara als diferents sectors consumidors. No disposar d’aquest ordenament ens deixa en una posició molt feble.

La transició energètica pot ajudar als nostres empresaris. Des del Govern es planteja en dos àmbits, principalment:

  • En primer lloc, hem de veure com la COVID 19 ha afectat al sector energètic. Les grans empreses estan facturant igual, però altres empreses, com les de cogeneració o les instal·ladores o les fabricants de productes i equips energètics han estat seriosament afectades i necessiten suport per part de les polítiques europees del Green Deal.
  • Les empreses haurien de veure l’oportunitat d’invertir en renovables ja que això permet fixar el preu de l’energia que serà el de l’amortització de la inversió realitzada en la autogeneració. A més, cal recordar que hi ha ajuts europeus en aquest sentit i que aquesta mena de productes tenen poca petjada ecològica, cosa que satisfà al client, al mercat.

La jornada es va allargar fins les 14.00 hores en un temps en què es van respondre tota mena de preguntes dels assistents al seminari.