Data: 6 de març de 2020

Lloc: Auditori Diputació de Lleida

Inscripció: Exclusivament en aquest enllaç http://ow.ly/MLIE50yh3LL
Accés gratuït, places limitades

Programa complet:programa logos II fòrum (3)

 

08.30 h – 09.00 h Recepció assistents

09.00 h – 09.30 h  Inauguració jornada

Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sr. Joan Talarn, president de la Diputació
Sr. José Enrique Vázquez, president del Grup de Gestors energètics de Catalunya

9.30 h – 09.50 h. El nou model energètic en la transició energética

Sr. Antoni Franquesa, director Departament energia, vehicle elèctric i autoconsum de Factor Energia

09.55 h – 10.15 h. Model d’èxit: Fruits de Ponent, disminució dels costos energètics en el sector de la fruita.

Sr. Aleix Massana, director de Solit Energia

10.20 h – 10.40 h.  Importància de la digitalització de l’aigua

Sr. Manuel Montalbán, director comercial de Gestevet

10.45 h – 11.05 h L’oportunitat de la biomasa

Sr. lsidre Alférez, Sales manager lmartec

11.20 h – 11.50 h. Pausa- Café

11.50 h – 12.10 h. Gestió energética en mobilitat eléctrica. Tecnologia de carrega i control de consums d’energia

Sr. Manel Martínez,  cap de Vendes de la Zona Ibérica de Circontrol

12.15 h – 12.35 h. Requisits legals de les auditories energètiques

Sr. Josep Camprubí, gerent GCTplus

12.40 h – 13.00 h. El paper de la revolució digital en el nexe Aigua-Energia­ Alimentació. Les claus per a un desenvolupament sostenible.

Sr. Grabriel Anzaldi, director de Desenvolupament Científic i Tecnològic d’Eurecat a Lleida

13.00 h – 13.15 h.  Cloenda

Sr. Ramón Consola, diputat de l’Àrea de Sostenibilitat de la Diputació

Sr. Ramón Altura, director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Lleida

Jornada presentada i moderada pel periodista Santi Roig, director de TV Lleida