Garoña, com està, no pot funcionar a curt ni mitjà termini

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN), l'organisme encarregat de controlar les centrals nuclears, va donar la setmana passada el vistiplau al dictamen sobre la reobertura de la nuclear de Garoña (Burgos). Cristina Narbona, exministra de Medi Ambient, va ser la veu discordant en un ple format per cinc vocals i majoria del PP.

Perquè va votar contra la reobertura de Garoña?

MESURES DE SEGURETAT "Les millores exigides a la instal·lació el 2009 no estan plenament implantades" EL PREU DE L'ELECTRICITAT "El sistema comporta per a les centrals amortitzades beneficis extraordinaris"

 

 
 

Per ser precisos, m'he oposat al dictamen tècnic favorable a la seva renovació. La decisió administrativa final correspon al ministre d'Energia. M'he oposat a la decisió majoritària per dues raons. Primer, perquè Garoña encara no ha executat un conjunt d'actuacions molt bàsiques (com la separació del cablatge elèctric), que el CSN ja havia identificat com a condició imprescindibles per renovar la llicència el 2009 i que s'havien plantejat com a requisits previs a l'informe sobre la renovació sol·licitada.

I en segon lloc?

Perquè, per primera vegada, des del 1999, el CSN ha informat favorablement sobre la renovació sense establir deu anys com a període màxim de vigència per a aquesta renovació i sense que s'hagi aportat cap justificació per canviar aquesta pràctica, recollida a la guia de seguretat (GS 1.10). La petició (d'aquest canvi) va ser formulada pel sector elèctric, segons consta en la memòria de la modificació.

Amb la nova guia de seguretat que ultima el CSN es dona discrecionalitat al Govern a allargar la vida de les nuclears? Es manté l'obligatorietat de dur a terme revisions periòdiques de seguretat (RPS), i fins i tot s'introdueixen millores en el seu abast. Fins ara la revisió periòdica de seguretat estava associada a la renovació per un màxim de deu anys. Quan aquesta vinculació desapareix, queda exclusivament en mans del ministeri la fixació del període de renovació. L'empresa propietària de Garoña ha desobeït el CSN perquè no ha executat les millores exigides anteriorment el 2015? Com dic, es tracta d'un conjunt de millores de seguretat que el CSN ja li havia requerit el 2009 com a condició per a la renovació fins al 2019 i que aleshores no es van arribar a fer perquè el Govern li va concedir una renovació només fins al 2013. Els últims anys Nuclenor ha executat una part d'aquestes millores, però, com s'indica a l'informe del CSN, no estan plenament implantades, malgrat que se'ls havien requerit com a condició prèvia a l'emissió de l'informe. Garoña, tal com està ara mateix, és impossible que pugui produir electricitat a curt i mitjà termini.

El Govern es dona sis mesos per decidir sobre el dictamen Pot rectificar llavors?

No hi ha un termini perquè el Govern publiqui l'ordre ministerial sobre la renovació de l'autorització d'una nuclear, però a la pràctica aquest termini ha estat per sota dels sis mesos anunciats ara pel ministeri. On hi havia les presses, per tant?

S'ha d'allargar la vida de les nuclears fins als 60 anys?

És una decisió de caràcter polític, que correspon als governs. Hi ha exemples molt diversos, tant de tancament com d'allargament. És un debat en què no he d'entrar per la meva condició de consellera del CSN.

El seu president diu que el CSN "ni tanca ni obre nuclears", que només marca les mesures de seguretat que s'han d'adoptar...

Qui obre, en el seu cas, és el Govern, però sempre una vegada coneguda l'opinió favorable del CSN, ja que els nostres informes són preceptius. Al contrari, si l'opinió del CSN fos desfavorable,

aquest informe seria vinculant per al Govern. Així doncs, el CSN és del tot determinant.

Reobrirà Nuclenor Garoña?

Això correspon a l'empresa.

És segura, tan vella?

Ara mateix no podria funcionar. Només podrà funcionar en condicions de seguretat si incorpora totes les millores que ha establert el CSN amb caràcter previ a la seva operació a potència.

Reobrir Garoña és la punta de llança d'un pla per prorrogar la vida de les altres nuclears?

Li recordo que no hi ha cap llei que impedeixi aquesta prolongació.

L'energia nuclear és més barata, diuen els seus partidaris. COM abaratiria, doncs, el preu de la llum? Canviaria el sistema de formació de preus?

Sense dubte: el mecanisme actual comporta beneficis extraordinaris per a les centrals elèctriques amortitzades, ja que es fixa el preu en el mercat majorista amb el cost marginal més alt en cada moment. És una reforma pendent d'una gran envergadura.

  

 


Font: La Vanguardia