Un any més, el Grup de Gestors Energètics va organitzar conjuntament amb l’Institut Català d’Energia, una nova edició de la jornada “Mercats Energètics 2021”. La sessió es va centrar en la perspectiva d’evolució a curt i mitjà termini dels preus i el marc regulatori dels diferents vectors energètics: energia elèctrica, gas, cogeneració i hidrogen. També es va parlar del futur de les energies renovables des de la perspectiva que ofereix el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

Des d’aquest espai podeu accedir a l’enregistrament de la jornada complet i al contingut d’algunes de les ponències (vegeu més avall).

Torneu a veure la sessió aquí:

 

 

El programa de la jornada va ser aquest. Per accedir a les ponències disponibles feu clic a l’enllaç corresponent.

9.30h – 9.45h INAUGURACIÓ DE LA JORNADA
Sr. Manel Torrent. Director. Institut Català d’Energia.
Sr. José Enrique Vázquez. President. Grup de Gestors Energètics.

9.45h – 11.15h SESSIÓ TÈCNICA
Moderador: Sr. Carles Farré. Grup de Gestors Energètics
Energia elèctrica.
Sr. Emili Rousaud. Vicepresident. Grup de Gestors Energètics.
Gas.
Sra. Montse Palau, Consultora 02_Gas_Montse_Palau
Sr. Antoni Amorós NEXUS ENERGIA. 03_Gas_AAmoros
Cogeneració.
Sr. Javier Rodríguez. Director General. ACOGEN.04_Cogeneracio
Hidrogen.
Sr. Pere Margalef. SVP Technology Officer. SNAM
Ponència d’energies renovables del DL 16/2019.
Sr. Ferran Miralles. Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

11.15h-11.45h DEBAT I CLOENDA

 

La Jornada va ser organitzada per

         

I va comptar amb la col·laboració de