El passat dimecres, 2 de desembre vam realitzar l’últim seminari web de l’any amb un ponent de primera categoria. Ens van acompanyar més de quaranta assistents que van poder gaudir amb l’elevat coneixement i la gran capacitat comunicativa d’Antonio Aguiló, enginyer industrial i Project Officer de la Iniciativa Tecnològica Conjunta Europea d’Hidrogen i Piles de Combustible.

La sessió va començar amb la benvinguda del president, José Enrique Vázquez, que va posar èmfasi en que aquest era el quart seminari web organitzat pels GGe i últim de l’any. Moment en què va aprofitar per recordar els ponents convidats al llarg del segon semestre d’un any especialment complex: Emili Rousaud, CEO de Factor Energia; Ramon Comellas, fundador i CEO de Circontrol-Circutor; Manel Torrent, director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera i de l’Institut Català de l’Energia.

Va voler aprofitar el moment per posar en valor l’aposta dels GGe per difondre continguts de primer nivell oferts per experts de primer nivell de manera gratuïta i altruista. Per poder organitzant seminaris d’aquestes característiques i altres accions, va fer una crida a tots els presents a associar-se al GGe, una entitat que ja s’acosta als quaranta anys de vida.

El ponent va començar la jornada reflexionant sobre les dificultats de generar hidrogen ja que no existeix a la natura l’hidrogen pur. Les tecnologies de generació d’hidrogen renovable, especialment per electròlisi de l’aigua i per reformat d’hidrocarburs estan evolucionant ràpidament, així com també les seves aplicacions.

 

L’hidrogen està molt ben posicionat per als sectors transport, industrial i emmagatzematge

 

Per Aguiló, cal entendre l’hidrogen com a un vector energètic que ens permeti generar, emmagatzemar i distribuir energia. Actualment, el potencial de l’hidrogen està orientat a la mobilitat de vehicles pesants. La maduració de la tecnologia de generació i d’utilització obre altres àmbits d’aplicació en l’àmbit de l’emmagatzematge d’energia i també com a element de descarbonització en la indústria.

Un dels punts més importants és entendre l’hidrogen com a vector útil per a millorar el medi ambient.

En el vocabulari del sector es coneix com a hidrogen gris aquell que s’obté directament dels combustibles fòssils i que, per tant, no elimina emissions de gasos d’efecte hivernacle. L’hidrogen blau també s’obté dels combustibles fòssils, però amb captura del CO2 produït. Finalment l’hidrogen verd és aquell que s’obté utilitzant fonts d’energia renovable.

A data d’avui, per raons econòmiques de cost de generació, l’hidrogen que s’utilitza és gris, però la Comissió Europea ha llençat iniciatives amb horitzons del 2030 i 2050 per a que l’hidrogen esdevingui renovable. La mateixa UE preveu que en l’escenari del 2050, un mínim del 20% de la generació d’energia provingui d’hidrogen verd.

Respecte el paper d’Espanya en l’economia de l’hidrogen, el Sr. Aguiló va comentar que a l’octubre del 2020 el MInisterio de Transición Ecológica va presentar el Full de Ruta de l’hidrogen renovable, on es fixen els objectius d’aquest vector energètic i les inversions necessàries per a desenvolupar-lo en aquesta dècada 2020-2030. . L’escenari europeu planteja que Espanya es pot posicionar com a exportador d’hidrogen renovable a la resta d’Europa.

Pel que fa a l’emmagatzematge d’hidrogen explica que existeixen diverses iniciatives, algunes com l’emmagatzematge geològic en cavitats salines. Aquest és un dels eixos necessaris a desenvolupar per posicionar l’hidrogen verd com a element d’emmagatzematge interestacional d’energia.

Seguidament, hi va haver un temps per al torn de preguntes en què el ponent va respondre a un bon nombre de dubtes i inquietuds per part dels assistents.

Va finalitzar la seva intervenció fent èmfasi a que la propera dècada serà la que desenvolupi els projectes de referència de l’hidrogen, per fer avançar la tecnologia. El model proposat per la Unió Europea és el partenariat públic i privat, on empreses i administracions hauran d’aportar recursos econòmics.

 

Aquí us deixem les convocatòries d’ajuts que ha fet la Comissió Europea, a la web: https://www.fch.europa.eu/