La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) és l’organisme que promou i defensa el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses. És un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia que és independent del Govern, però està sotmès a control parlamentari.

Els àmbits d’actuació del CNMC són diversos, a nosaltres, com a gestors energètics, ens n’interessa un especialment: L’ENERGIA. Justament, les seves funcions en l’àmbit de l’energia són defensar la competència efectiva, l’objectivitat i la transparència en el funcionament dels sistemes energètics en benefici dels consumidors i agents que operen en aquests sectors.

Per això volem compartir algunes de les novetats i informacions que ens semblen d’interès aquest mes de gener de 2020. Són les següents:

Circular 1/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Circular 2/2020, de 9 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las normas de balance de gas natural.

Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad