El proper 10 de març, Marta Morera, directora de l’Intitut Català de l’Energia (ICAEN), i Joan Esteve, cap de la divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN, ens parlaran de l’estudi Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050).

Data i hora: 10 de març 2022 a les 13.00 hores
Plataforma: zoom
Inscripció gratuïta: enllaç a la inscripció
Programa en pdf: Programa_PROENCAT_def

Catalunya assolirà la neutralitat climàtica del sector energètic l’any 2050 si aplica de forma intensiva un conjunt d’estratègies destinades a transformar la totalitat de l’àmbit de l’energia, des de la demanda d’energia final fins a la generació d’energia elèctrica passant pel paper que hi tenen els ciutadans. Aquesta és la principal conclusió de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050), elaborada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 permet definir aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini i valorar-ne les possibles evolucions futures. A partir dels objectius establerts per la Unió Europea -que passen per assolir la neutralitat climàtica per a l’any 2050- i per la normativa catalana, la Prospectiva fa una modelització de l’evolució de la producció i la demanda energètica, analitza l’evolució tecnològica i fa una caracterització del potencial de les energies renovables del país.

PROGRAMA
13.00. Benvinguda
13.10. PROENCAT 2050
Marta Morera, directora de l’ICAEN
Joan Esteve, cap de la divisió de Planificació Energètica de l’ICAEN
13.40. Col·loqui