Carles Farré, responsable tècnic de l’empresa Se7energia signa aquest article publicat al Diari Més Tarragona en el que ens recorda què és un gestor energètic i quines són les seves funcions.

L’ICAEN (Institut Català d’Energia) defineix al gestor energètic com la persona encarregada de les tasques relacionades amb el subministrament i el consum energètic d’una organització, especialment per fomentar accions d’ús eficient i estalvi d’energia per ajustar el consum i també intentar cobrir-lo amb energies renovables o més netes. L’objectiu d’aquesta figura és establir un sistema de gestió energètica que millori la competitivitat de l’empresa i que minimitzi les externalitats ambientals associades al consum d’energia.

La teva empresa necessita un gestor energètic? Si no pots interpretar les factures energètiques i no tens temps d’aprendre com funciona el mercat de l’energia, si desconeixes com es consumeix exactament l’energia a la teva empresa o l’estàs desaprofitant, si creus que podries estar pagant de més a les teves factures o si les teves instal·lacions són poc eficients, si saps que es pot estalviar però no saps per on començar… El gestor energètic té solucions per a cadascun d’aquests dubtes, per a empreses de qualsevol mida i sector.

Contractar un gestor energètic és car? Les empreses menys intensives en consum energètic o pimes difícilment poden costejar un gestor energètic exclusiu, és per això que l’Institut Català d’Energia fomenta la figura del gestor energètic extern. L’avantatge d’aquesta figura és comptar amb un professional de l’energia, que gestiona el consum de més d’una empresa i pot establir sinergies, atès que es comparteixen els costos de contractació del gestor. Es genera benchmarking quan les diferents empreses fan la mateixa activitat i una alta replicabilitat de tecnologies d’una empresa a l’altra.

El Gestor energètic és comercial d’una companyia energètica? No, el gestor energètic realitza tasques que va molt més enllà de les purament comercials i és per això, entre d’altres raons, que s’associa per diferenciar-se, certificar i donar suport a una professió reconeguda, entre d’altres, per l’Institut Català d’Energia.

El Grup de Gestors Energètics (GGE) és un iniciativa encaminada a promoure l’intercanvi d’experiències i d’informació entre tots els professionals que treballem en les àrees energètiques i mediambientals. Està format per tècnics i professionals dels diferents sectors, tant de l’industrial com del terciari,  amb una inquietud comuna: una òptima gestió de l’energia i un màxim de respecte del medi.

El GGE, des de 1982, ha aconseguit convertir-se en un punt de referència obligat per a bona part dels professionals de l’energia. Organitza anualment nombroses activitats, com ara la realització de jornades tècniques sobre diferents temes d’interès i actualitat, visites a instal·lacions significatives de Catalunya i intercanvis d’experiències amb d’altres regions europees.

Els preus energètics són objecte d’atenció per part del Grup de Gestors Energètics, atesa la seva incidència en els costos productius de les empreses. La problemàtica sectorial i l’aplicació de les tecnologies innovadores en els diferents sectors, principalment en els intensius en energia com ara el tèxtil, químic o paperer, són tractats habitualment pel GGE.