L’Associació

El Grup de Gestors Energètics (GGe) és un iniciativa encaminada a promoure l’intercanvi d’experiències i d’informació entre tots els professionals que treballem en les àrees energètiques i mediambientals. Està format per tècnics i professionals dels diferents sectors d’activitat, tant del sector industrial com del terciari, amb una inquietud comuna: una òptima gestió de l’energia i un màxim de respecte amb el medi.

El GGe organitza anualment nombroses activitats, com ara la realització de jornades tècniques sobre diferents temes d’interès i actualitat, visites a instal·lacions significatives de Catalunya, i intercanvis d’experiències amb d’altres regions europees.

El GGe, des de 1982, ha aconseguit convertir-se en un punt de referència obligat per a bona part dels professionals de l’energia. Està obert a tothom i, per tant, tots aquells que vulguin ser-hi tenen cabuda . Amb la participació de tots, l’enriquirem i ens aprofitarem dels avantatges de formar-hi part.

Missió

Promoure la reducció de la intensitat energètica afavorint la sostenibilitat i la competitivitat econòmica.

Visió

COMPARTIR I PROMOURE solucions energètiques i experiències tècniques entre els nostres associats.

 • Grups de treball
 • Xarxa d’Entitats d’Energia de Catalunya
 • Recolzament als nous professionals de la gestió energètica

 

FORMAR sobre els aspectes tècnics, legislatius i normatius de l’energia.

 • Jornades sobre l’evolució dels mercats energètics
 • Jornades tecnològiques i d’intercanvi sobre aspectes d’actualitat del sector
 • Visites a instal·lacions tècniques i energètiques

 

CREAR opinió de referència del sector amb influència i prestigi davant de les administracions públiques i el sector energètic.

 • Comissions d’energia en associacions sectorials
 • Organismes del mercat energètic
 • Mitjans de comunicació (TV, Radio, Premsa…)
 • Xarxes socials

 

El Grup de Gestors Energètics tracta un ampli ventall de temes relacionats amb la Gestió de l’Energia:

 • Mercats energètics
 • Cogeneració
 • Gestió de residus
 • Gestió de l’aigua
 • Noves tecnologies elèctriques
 • Tecnologies avançades del gas
 • Programes comunitaris
 • Línies de finançament i crèdit
 • Subvencions i ajuts econòmics
 • Energies renovables
 • Energia als edificis
 • Control i automatització
 • Anàlisi sectorials