Des del mes de desembre que està disponible l’Avantprojecte de llei de bases de la transició energètica de Catalunya a la web de l’Institut Català d’Energia: http://icaen.gencat.cat/ca/participacio/llei-de-transicio-energetica-de-catalunya-i-transformacio-de-linstitut-catala-denergia-en-lagencia-denergia-de-catalunya/

Una Llei que ha de definir la transició cap a un model energètic descarbonitzat i desnuclearitzat, en què el consum energètic provingui completament de les energies renovables, en el marc dels objectius europeus.

Tal i com s’esmenta a la pròpia la web, aquesta llei pretén assolir tres objectius clars:

  • Fixar els principis legislatius de la política energètica catalana necessària per dur a terme la transició energètica de Catalunya, desenvolupant les bases aprovades en el Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya (PNTEC).
  • Transformar l’actual Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, amb la finalitat que aquest organisme públic esdevingui el veritable instrument impulsor de la transició energètica de Catalunya.
  • El compliment de bona part dels compromisos establerts pel Govern a l’Acord del Govern d’emergència climàtica, en matèria energètica.

Des de la Generalitat es pretén a que aquesta Llei neixi amb la màxima participació i consens, per això demanen recollir les aportacions dels principals actors del sistema energètic català, com el Grup de Gestors Energètics, però també de tota la ciutadania.