Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8014, de 2 de desembre de 2019, ha sortit publicada la Resolució EMC/3239/2019, de 20 de novembre per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial (ref. BDNS 483919).

Podeu accedir-hi en aquest enllaç. 

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, a les 9.00 hores, i finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2020, sense haver-se cursat sol·licituds suficients per esgotar el pressupost disponible.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics i amb certificat digital segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) .