Portarà les infraccions al Tribunal de la UE d’aquí dos mesos

La Comissió Europea ha enviat una última advertència a Espanya i a quatre països més (Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit) per no haver posat límit a les “reiterades infraccions” quant als límits de contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen (NO2), que suposa “un risc sanitari greu”, segons alerta. “Milions de persones pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars provocades per la contaminació de l’aire”, indica la Unió Europea. La major part d’aquestes emissions procedeixen del trànsit rodat, especialment dels vehicles dièsel.

La legislació de la UE sobre qualitat de l’aire va establir l’any 2010 uns nous valors límit per a la pol·lució per NO2. Davant la superació d’aquests límits, els estats estan obligats a aprovar plans i adoptar mesures perquè aquesta situació cessi com més aviat millor. Tot i això, la CE ha enviat un dictamen motivat a Espanya “a causa de la persistent superació” dels valors límit de NO2 en tres zones espanyoles (una a Madrid i dues a l’àrea de Barcelona). L’expedient es va iniciar amb l’obertura d’un procediment d’infracció contra Espanya en un procés que ha tingut unes respostes que no han satisfet les autoritats comunitàries.

Ara aquestes autoritats adverteixen que “cal molt més esforç a nivell local, regional i nacional per complir les obligacions que imposa la normativa europea i per protegir la salut pública”. Si el Govern d’ Espanya no actua en dos mesos, l’afer podrà remetre’s al Tribunal de Justícia de la UE, a Luxemburg, que podria imposar les sancions.

La Comissió demana “més esforços” per combatre el NO2, que causa 70.000 morts prematures a l’any

Estan en la mateixa situació 28 zones d’ Alemanya (entre elles Berlín o Munich), 19 de França (París i Marsella), 16 del Regne Unit (Londres, Leeds i Glasgow) i 12 d’ Itàlia (Roma, Torí i Milà). En un total de 130 ciutats europees (en 23 dels 28 estats membres) s’incompleixen aquestes normes de qualitat de l’aire. La Comissió Europea va recordar ahir que cada any moren prematurament a la UE més de 400.000 ciutadans a conseqüència de la mala qualitat de l’aire. En el cas concret del NO2, les morts prematures es van acostar als 70.000 morts el 2013.

La CE assenyala que entre les mesures que es poden adoptar per reduir les emissions contaminants hi ha la disminució global de trànsit, l’ús de cotxes elèctrics, una millor conducció i, sobretot, la reducció de les emissions dels vehicles dièsel. El trànsit rodat és el responsable de prop del 40% de les emissions totals d’òxids de nitrogen (NOx) a la UE. I del total de les emissions generades pel trànsit, aproximadament el 80% procedeixen dels vehicles dièsel. Anteriorment la CE ja havia emprès accions contra alguns estats per superar els límits de contaminació per partícules en suspensió (PM10).

L’ Ajuntament de Madrid va anunciar ahir que ben aviat presentarà el pla de qualitat d’aire per lluitar contra la pol·lució de la ciutat. A l’àrea de Barcelona, hi ha pocs episodis aguts de contaminació per NO2, però se superen els valors límit anuals.